Hear ry

perustiedot ja vuosikertomukset | säännöt | liity jäseneksi | linkkejä
           

HEAR RY:N TOIMINTASUUNNITELMA 2008-2009

RADIO HEAR

Radion toimitetun ohjelman määrää pyritään lisäämään. Uusia ohjelmia ja kuuntelijoita pyritään hankkimaan tiedottamalla toiminnasta ja sen avoimuudesta ahkerammin lehdissä, tapahtumissa, flaikuilla, julisteilla, nettifoorumeilla yms.

Teosto-vapaan musiikin hankkimiseksi yritetään yhteistyöhön muiden Teosto-vapaata musiikkia keräävien ja levittävien tahojen kanssa, muun muassa mikseri.netin. Nettisivuja kehitetään eteenpäin, jotta esimerkiksi ohjelmien sisällöistä voisi helposti kertoa kuuntelijoille.

Tulevana vuonna lähetetään yhä enemmän muidenkin järjestämiä tapahtumia ja pyritään laajentamaan radiotoimintaa uusiin kaupunkeihin.

TAPAHTUMAT

Linnunlaulupubi-klubi jatkaa Rovaniemellä ja Jyväskylässä. Näiden kaupunkien lisäksi tapahtumia on tarkoitus alkaa järjestää ainakin Helsingissä, Tampereella ja Torniossa. Hearin oppipoika aloittaa Helsingin alueen toiminnanjohtajana kesällä 2008.

Tiedossa olevia suurempia tapahtumia, joissa Hear ry on järjestämässä tai mukana ovat muun muassa Beat vs Rally syksyllä 2008, Syksyn avaus –festivaalit syyskuussa 2008 yhteistyössä NS.Klubin kanssa, ambient-tapahtuma Mielikuvia 2 tammikuussa 2009, Yläkaupungin yö 2009 sekä Hear Radio Päivä 5.

Hearin järjestämistä tapahtumista tiedotetaan alkavana toimivuotena tehokkaammin. Kaikista suuremmista tapahtumista pyritään tarjoamaan sanomalehdille tiedote, jossa kerrotaan esiintyvistä artisteista yms. Tiedottamisen tehostamiseksi hallitukseen nimitettiin tiedottaja.

Tapahtumien pääsymaksut pyritään jatkossakin pitämään mahdollisimman alhaisina.

TEKNIIKKA

Hear ry:n käytössä olevien palvelinten luotettavuutta, tehoa ja ominaisuuksia kehitetään eteenpäin. Muun muassa varmuuskopiointia aletaan harrastaa entistä aktiivisemmin ja korvataan rikkinäisiä ja rikkoutumassa olevia laitteita uusilla. Hearille pyritään saamaan lisää ja laadukkaampaa lähetyskalustoa.

Yhdistyksen teknisistä asioista vastaamaan hallitukseen nimettiin teknikko.

TALOUS

Hear ry hakee apurahoja toimintaansa varten. Apurahoja pyritään hakemaan järjestelmällisemmin ja täyttämään laput ajoissa.

Tilintarkastuskäytäntöjä pyritään kehittämään ja samaan yhdistyksen rahaliikennettä helpommaksi hoitaa.

MUUTA

Hear ry osallistuu myös tulevana toimivuotenaan tapahtumiin, joissa voi tiedottaa toiminnastaan, muun muassa yliopistojen järjestömessuille.

Hear ry pyrkii kaikessa toiminnassaan ottamaan huomioon energiatehokkuuden ja ympäristöystävällisyyden, muun muassa välttämällä kertakäyttöisyyttä ja turhaa matkustamista. Yhdistys pyrkii toimimaan mahdollisimman epäkaupallisesti ja toimimaan yhteistyössä lähinnä samat arvot jakavien tahojen kanssa.

Yhdistys pitää kiinni periaatteestaan, että toiminta on hallitukselle ja jäsenille mukavaa eikä lähde mukaan mihinkään sellaiseen, mikä tuntuu liian ikävältä tai raskaalta.

KATSO MYÖS

LINKKEJÄ

radio hearin etusivu | loki | info/laki | yhdistys | hearpedia